Международные гуманитарные связи

материалы студенческих научных конференций

Meždunarodnye gumanitarnye svâzi

ISSN 2310-9203
Key title: Meždunarodnye gumanitarnye svâzi
Abbreviated key title: Meždunar. gumanit. svâzi
Variant title: Meždunarodnye gumanitarnye svâzi. Materialy zaočnyh sessij ežekvartalʹnoj studenčeskoj naučnoj konferencii

Name of the publisher : Orgkomitet ezhekvartal’noy studencheskoy nauchnoy konferencii “Mezhdunarodnye gumanitarnye svyazi”

City of Publication: Velikiy Novgorod

Publisher data (for contacts):

Mr. Sergey Shirin

Address: ul. Tihvinskaya d. 16 kv. 6
City: Velikiy Novgorod
Country: Russia
Email: s.shirin@sрbu.ru
Telephone: +79533507382